پوتین در نظر گرفته شده می تنبل کدام ممکن است در هدف پیروزی در مبارزه اوکراین است


پوتین فکر می کند که در مسیر پیروزی در جنگ اوکراین است

صدراعظم اتریش ذکر شد رئیس جمهور روسیه معتقد است کدام ممکن است در هدف پیروزی در مبارزه اوکراین است.


ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به نقل اجتناب کرده اند کارل نیهامر، صدراعظم اتریش ذکر شد کدام ممکن است او معتقد است کدام ممکن است در راه پیروزی در مبارزه اوکراین است.


ناهامر ذکر شد پوتین استدلال خاص شخصی را با اشاره به مبارزه اوکراین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است کدام ممکن است در آن پیروز شده است.


صدراعظم اتریش هفته قبلی در مسکو همراه خود پوتین دیدار کرد کدام ممکن است اولین رئیس ecu اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مبارزه اوکراین بود.


نهامر در گذشته اجتناب کرده اند حق ورود به مسکو اجتناب کرده اند شهر بوچا اوکراین بازدید کرد کدام ممکن است در آنجا گزارش هایی اجتناب کرده اند کشتارها آشکار شد.


وی تاکید کرد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اتفاقات، پوتین همراه خود پوتین دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات گفتگو همراه خود او دلپذیر نبود.


وی ذکر شد: ما باید به چشمان پوتین مورد توجه قرار گرفت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده وقایع اوکراین همراه خود او مقابله کنیم.


وی تصریح کرد کدام ممکن است “پوتین به او مشاوره است کدام ممکن است در تحقیقات در سراسر جهان همکاری خواهد کرد، با این حال به دنیای غرب اعتقاد ندارد.”انتهای پیام/