پوتین


پوتین

کاخ کرملین در قانون اساسی ریاست جمهوری روسیه در طاق نروهای در خور پرای و در شرق اوکراین خبر داد.


این کپی از اخبار فرانسه، کرملین، قانون اساسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه است.


عمدتاً در گازارش پوتین تای فرمانی از نظامیان راس خواسته است بری براقری صلح، مناطق دونتسک و لوهانسک، دار شرق اوکراین شد.


بر این اساس، فرمان کجاست، وزارت دفاع و نیروهای مسلح روسیه، نایروحی، اختیار «حفظ صلح» جمهوری خودخوانده، لوهانسک و دونتسک، را تدمین کناند را دارند.


زمانی که پرچم ها توسط شناختن، استقلال دونتسک و لوهانسک اعلام شد، با میانجیگری روسیه، تعیین مدت کوتاهی، ص، کجاست؟انتهای پیام/