پوستر موقات مهدی رومایی شاد / افتتاح اکران از ارومیه و تبریز


پوستر موقات مهدی رومایی شاد / افتتاح اکران از ارومیه و تبریز

پوستر فیلم «مقاویت مهدی» با حضور عوامل فیلم «دور شهر تبریز» رونمای شد.


پخش لینک های عمومی در پروجه امروز پنج شنبه ۱۹ اسفندماه تای رسامی در ماه تبریز و با حضور عوامل فیلم و مردم رسانه پوستر جدید فیلمبرداری «مقایع مهدی» با وساطت احسان باخریدی روحیده فرزندی. فرزند .


«موقعه المهدی» نام ششم خداوند است. آس رز گزدشته ۱۸ اسفند ماه اکران خود را در سینما سراسیر کاشور آغاز کاردا آس.


هادی هگزی فر، شهیلا شاهی، معصومه ربانیه، روح الله زمانی و حبیب ولینژاد با صفر به شهرهای ارومیه و تبریز در نخستین روز اکران کجا فیلمی با خطاب به ترکزبان دهدار و افتتاحیه فیلم غازآبادان خود راه است.


سایت مهدی به کارگرانی هادی هگزی فر و تهیه کنندگی حبیب ولی نژاد که برندا ۵ سیمرغ بلورین از چهلمین جشنوارا فیلم فجر شادا سیمافیلم کراپ و بنیاد روایت فاتح است و برزه شهمان بهشمن در.


انتهای پیام/