پکر شهید خلبان صدیق فلاحی شیراز، سوله


پکر شهید خلبان صدیق فلاحی شیراز، سوله

مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ دوم خلبان صادق فلاحی در پایگاه هوایی، شهید دوران شیراز برگزیده شاد.


مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرهنگ خلبان صادق فلاحی که در دوم اسفندمه در سنها هوایی تبریز با شهادت راسید امروز با حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمنده نایروی هاوایی پایه پارسی گهچه.


این مراسم با شواهدی از شیوع ویروس کرونا بدون حضور مردم است و با حضور دو مسئول کارکنان و خانوضای پایگاه هوائی شهید دوران برگزار شاد به پایان می رسد.


پس از تشییع پیکر مطهر در عین پایگاه، پکر مطهر فلاحی شهید بری برگزاری مراسم تشییع خاکسپاری به زادگاهش شهرستان مرودشت، انتقال داد شاد.


مراسم خاکسپاری پکر مطهر شهید «صادق فلاحی» امروز ساعت ۱۴:۳۰ قطعه ای از شهدای شهرستان، مردشت برگزیده شاد.


انتهای پیام/