پیامبر: جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری اجتناب کرده اند همه عامل مهمتر است


پیامبر: جام جهانی و تیم ملی از همه چیز مهمتر است

این را پیامبر کسب اطلاعات در مورد حواشی این روزهای فوتبال اظهار داشت.


انتهای پیام/

کمیت ویدیو: ۵.۵۵ متر
|
زمان ویدئو: ۰۰:۰۱:۰۱