پیروزی مالی نفت بر فلز


پیروزی اقتصادی نفت بر فولاد

اطلاعات آموزان مهاجر همراه خود نتیجه عالی بر صفر اجتناب کرده اند سد زوپاهان گذشتند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر ذوب آهن اصفهان میزبان مسجد نفت سلیمان بود کدام ممکن است سرانجام همراه خود نتیجه عالی بر صفر اجتناب کرده اند سد میزبان تحویل داد. تک گل این دیدار را مهدی هاشمی نژاد در دقیقه ۶۴ به ثمر رساند.


مهاجری در اولین دیدار مناسب کدام ممکن است روی نیمکت نفتی ها نشست امتیاز ارزشمندی را کسب کرد. به طور قابل توجهی اینکه آینده مشاور مسجد سلیمان {برای حفظ} سهم شخصی در لیگ برتر، برد بود.


پس اجتناب کرده اند این دیدار شاگردان مهاجر ۱۷ امتیازی شدند.


مخلوط کردن آهن:


حبیب فارابی، حمید نورمحمدی، سید محمد قریشی، حسین شنانی، مسعود ابراهیم زاده، سینا اسدابجی، محمد خدابندهلو، سجاد جعفری، سجاد عاشوری، سجاد داعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید باقرسند.


قدرت نفت مسجد سلیمان:


علی محسن زاده، میلاد باقری، حسن مرادی فر، مجید عیدی، مهدی هاشم نژاد، میثم ناجی زاده، مهران امیری، به عنوان حق مجدمی، علی رضا داغلا، امیر کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهادی میرجوان


قضات: حسن اکرمی – حمیدرضا افشون – نجف پناهی – حسین روزی


درک اطلاعات: محسن قهرمانی


انتهای پیام/