پیش نویس سند دیجیتال ریال منتشر شدکد خبر:
۱۲۹۲۸۱۵

۱۴۱/۱/۱۲: ۱۴:۱۲

توسط بانک مرکزی؛

پیش نویس سند ریالی دیجیتال برای شفاف سازی افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی منتشر شد.

پیش نویس سند دیجیتال ریال منتشر شد


به گزارش ایلنا، «پیش نویس سند ریالی دیجیتال» به صورت رسمی توسط این بانک منتشر و برای دریافت نظرات کارشناسان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.


لازم به ذکر است اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور ماه سال جاری توسط هیئت پژوهشی ذخایر اسکناس انجام شد.

پس از انتشار محدود اولیه، ریال دیجیتالی که از طریق دو بانک عملیاتی و با جامعه کاربری کنترل‌شده منتشر می‌شود، پیش‌آزمون شده و در حال حاضر روند مطالعات تکمیلی برای شروع آزمون دوره ادامه دارد.

همچنین بر اساس تمهیدات پیشنهادی، به زودی با پیوستن بانک سوم به این طرح، دوره اجرای پیش آزمون به پایان می رسد و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، حوزه کاربری، تعداد کاربران و مبلغ اختصاص یافته به این پروژه . این پروژه نیز گسترش خواهد یافت. گفتنی است از دیگر اهداف پیش بینی شده برای اجرای آن، ورود تمامی بانک های عملیاتی به این پروژه قبل از پایان دوره آزمایشی است.

همزمان با اجرای دوره های پیش آزمون و آزمون، بانک مرکزی در نظر دارد ضمن دریافت نظرات و توصیه های کارشناسان پولی و بانکی، امکان دسترسی مردم به ریال دیجیتال را به تدریج فراهم کند.


انتهای پیام/

بانک مرکزی

نرم افزار ایلانا برای گوشی