چقدر طول می کشد تا یک فرد مبتلا به سوء تغذیه از بیماری عصب بینایی کور شود یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا اولین بینایی آنها توسط عصب بینایی بدخیم به طور دائم آسیب دید؟ : تغذیه


چقدر طول می کشد تا افراد مبتلا به سوءتغذیه از بیماری عصب بینایی کور شوند یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی وارد کنند؟ آیا اولین بینایی آنها توسط عصب بینایی بدخیم به طور دائم آسیب دید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *