چگونه اجتناب کرده اند شر کبودی‌ها خلاص شویم؟


چگونه از شر کبودی‌ها خلاص شویم؟

کبودی قابل معامله با است چرا کدام ممکن است {در این} مواقع، تا حد زیادیِ آسیب زیر درجه منافذ و پوست است. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند معامله با‌های خانگی قابل دستیابی است بتوانند توسعه افزایش را تسریع کنند، علائم ظاهری آسیب را به حداقل برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بروز مجدد آن جلوگیری کنند.


به گزارش  ایلنا، کبودی منصفانه پاسخ خالص به ضربه‌هایی است کدام ممکن است به هیکل وارد می‌شوند. رگ‌های خونی حال در زیر منافذ و پوست امکان دارد همراه خود کوچکترین ضربه‌ای صدمه ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون در زیر منافذ و پوست به دام بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی نگه دارد. این خون به‌دام‌افتاده در پایان همراه خود افزایش جراحت توسط هیکل یک بار دیگر توسل به می‌شود. در عین جاری، می‌تواند لکه‌ای خاکستری، آبی هر دو بنفش باقی بگذارد کدام ممکن است همراه خود حساس آن ناحیه قابل دستیابی است بافت درد کنید.


به‌کارگیری معامله با‌های خانگی زیر برای کبودی‌های طرفدار بی‌خطر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعمیر فوری کبودی کمک می‌کنند.


۱. آرنیکا مونتانا (تنباکوی کوهی)


کبودی‌ها معمولاً شخصی به شخصی فرسوده می‌شوند، با این حال راه‌هایی برای تسریع درمانی نیز موجود است. آرنیکا مونتانا هر دو تنباکوی کوهی طبیعی است کدام ممکن است به طور در عمق برای تسکین درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی استفاده می‌شود. این خاصیت درمورد به ترکیبات حال {در این} گیاه است کدام ممکن است دارای تأثیر ضد التهابی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند اجتناب کرده اند طریق منافذ و پوست توسل به شوند.


تحقیقات نماد داده‌اند کدام ممکن است آرنیکا منصفانه معامله با مؤثر برای تعمیر کبودی است. می‌توانید این گیاه را بصورت خوراکی (قرص)، ژل هر دو پماد بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است شامل حداقل ۲۰ سهم آرنیکا باشد.


۲. بروملین


بروملین مخلوطی اجتناب کرده اند آنزیم‌های حال در گیاه آناناس است. این آنزیم‌ها قابل دستیابی است خواص ضد التهابی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم منافذ و پوست کمک کنند.


تحقیق‌ای در روزنامه جراحی دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت نماد داد کدام ممکن است بروملین خوراکی در مقابل همراه خود تعیین کنید دارویی آن، در تسکین درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم پس اجتناب کرده اند کشیدن دندان تأثیر بیشتری دارد.


می‌توایند لوسیون هر دو ژل شامل بروملین را ۲ به همان اندازه ۳ بار در روز بیشترین استفاده را ببرید.


تقویت می کند‌های خوراکی بروملین می‌توانند مشکلات جانبی نامطلوب‌ای اجتناب کرده اند جمله مشکلات گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ضربان مرکز تحمیل کنند. {افرادی که} به آناناس حساسیت دارند نیز نباید اجتناب کرده اند بروملین استفاده کنند. تقویت می کند‌های بروملین به طور معمول است پس اجتناب کرده اند جراحی طرفدار می‌شوند به همان اندازه برای تضعیف کبودی کمک کنند، با این حال شخص ساده در صورت تجویز دکتر باید بروملین را بطور خوراکی بلعیدن تدریجی.


۳. کوئرستین


کوئرستین (یادآور بروملین) منصفانه فلاونوئید است کدام ممکن است اجتناب کرده اند برخی میوه‌ها به بازو می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای خاصیت ضد التهابی خالص است کدام ممکن است در درمانی کبودی تأثیر دارد.


برخی اجتناب کرده اند لوسیون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژل‌های پوستی کدام ممکن است برای تعمیر کبودی طراحی شده‌اند، شامل کوئرستین هستند کدام ممکن است معمولاً همراه خود بروملین، ویتامین K هر دو چرخ دنده تولید دیگری مخلوط کردن می‌شود. لوسیون‌ها هر دو ژل‌های شامل کوئرستین را می‌توان طبق دستورالعمل روی بسته، معمولاً ۲ بار در روز استفاده کرد.


۴. لوسیون ویتامین K


هیکل جهت لخته شدن خون به ویتامین K احتیاج دارد. با این حال بلعیدن این ویتامین به تعیین کنید قرص خوراکی قابل دستیابی است برای {افرادی که} داروهای رقیق‌کننده خون هر دو داروهای تولید دیگری بلعیدن می‌کنند، راه‌رفع مناسبی نباشد. همراه خود این جاری، ویتامین K موضعی شناخته شده به عنوان درمانی برای کبودی شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً برای اکثر اشخاص حقیقی بی‌خطر است.


تأمین:خبرآنلاین


انتهای پیام/