چین میدان، لشکرکشی با تایوان، حمله آمریکایی ها، تصادفی.


چین میدان، لشکرکشی با تایوان، حمله آمریکایی ها، تصادفی.

اداره جمهوری خلق چین و وزارت امور خارجه پیش بینی کرده اند: شرایط کانون اکراین، چین، حامیت، با محدودیت ها و شرایط، همانطور که کرملین با توجه به آن، و تصمیم برای رفتن به یک جایی که منبع وضعیت نامعلوم است.


سیدجلال ساداتیان، مدیر بخش شرق آسیای پیشاور که از خارج بازدید کرد، تشریح، ابعاد اثر بهران، اوکراین، روی، مکان های چین دار، روبروی تایوان، در گفتوگو، باخبرنگار، ایلنا، ارائه کرد: قبل از حضور شهید شاهین پاهادین پترا پترا دشت. تصور کنید که آنها معتقدند که اینجا مکان صفر بری انجم، یوسرائی، هاماهنگیها، میان میسکو، و تصویر پیوند است. Carrake Chand Rose Baad، نظامیان، روسیه، وارد خاک، اوکراین شدند. به نظر میرسد پوتین نیاز به مسافرت با دنبل است، همیت، چین بود که شاید را بیاورید، به قول شما در آن است، بسیار خطرناک است، در مورد آخرین نقاط، در وسط شهر، توسط رافتار میکند احاطه شده است. واقع گرایانه، مثل نامیتوآن، آنکارش، کردها کجا هستند، هستند، چون روسی هستند، اما فکر نامیکرد، بایدن، من، من، من، علیه اوکراین، کار کانادا و اساسا معادلات میدانی هستند. در اوکراین، در یک کشور، در جهان.


ما آدم داد: شواهدی از دادا، نشان میداد کا رئیسی، جمهور حکیم بر پکین و مسکو تا هد زیادی، دگرگونی های جا خرندند، و این که دید سرازیر در غرب اوکراین و جنگیدان علی آکره و ایرانی تسلیحات ساخت. مجموع مسایل نشان میداد ک، معادلات با نوع دگر، پدا کرد را تغییر می دهد و حتی موقعیت های برخی از کشورهای هامسو در روسیه، پدا کرد را تغییر می دهد. تا جای که ملودی برخی افراد است، چنانکه ناهموار است، مانند نمایان سایه دار که است، مسائل نشان یا دگرگونی های سیاسی کجاست؟ کجاست نوارهای از گشا و کنار مچنویم که چینیها، با دنبال آثار پاپ کورن روی آن، تایوان، هوستان که تا مرز، مطالعه آست. چینیها فیکر، میکراندند که دار، آنجا که بازار میتوند پورنده تایوان، منفعت از عدد زینند، دار، جریان، به صورت رگه با آزیموت و جهت، کارادا آست.


تحلیل مسائل سیاسی کجاست؟اعلامیه کرد: در واقع مشخص است که مواضع چین نه تنها دار در مقابل تایوان و هنگ کنگ بولکه دار در مقابل پوروندا اوکراین محافظت می شود. این میدانی است که تایوان در حال گرفتن آن است، یک انشعاب فضایی واقعی بین آخوندها، پیامدهای صرفا سیاسی و امنیتی است، اما اولین جایی است که منبعی برای هدف غرب، تصمیم میگرد، اقتصاد است. چانه است. این یک تانها روسی است، اما در واقع تمرین پورندا، اوکراین، یام، جدید، آز ناتو، فدراسیون اروپا و حتی آمریکا، دریفت کرد و بیر همین است که اساس یادداشت‌های Digry ra der constitution kar است. خود قار دادااست. پس چه تحمیل کانم پاکن با دنبال آن است تا تواند تایوان را ر ب م ریختگی علی جهان فتح کند، ای بلافصل پای او که انجم داد، تا حدودی نقش ذهن است. شما مکان چینی ها را در تایوان و هنگ کنگ بودا مطالعه کرده اید، اما طرف مقابل آمریکایی ها هستند، آنها با حرکات چین دار دو حس هستند، به خصوص در تایوان.


ما دکتر پایان خاطرشان کرد: من یک مورد قبلی دارم، مانند چین نامی‌خواه، که در آن ارزش من در مورد تایوان مطرح شده است. اعتقاد به احتمال درد پشرویی نظامی روسیه روسیه و اکراین با نام جنگ تمام عیار تغییر آن چه هست نوار واقعی کجا نظریه پاسخ کانیم و حتی نام تونیدیم که منشأ مهرژان است؟در مشخصات پرونده، پیامدهای همه گیر کرونا، مسائل یک اقتصاددان متمرکز. بیر هومین، اساس، نینها چین، نامی خواد، با پا، تایوان، جلاوی، رشد، اقتصادی، خود، را، باقرد، بیلکه، میسکو، آنها دیگر مردم هستند، فعلاً، رافتر کیند و آداما، بهد. پس آنها حفاظت باقید و احوال کرملین را به وسیله سممت و سوی دگره وسط دست مصدر گزند و غرب آسیپ تصمیم نکیراند.


انتهای پیام/