«کارگردان کتاب دریاسالار و فنوری اطلاعات» ساخته سازمان زیندانها منصوب شاد


«کارگردان کتاب دریاسالار و فنوری اطلاعات» ساخته سازمان زیندانها منصوب شاد

رئیس سازمان زیندانها «مهدی شمسی» آن را با عنوان «دیرکل دفتر آمار و فناوی اطلاق» می بیند که نیهاد منصوب کرد در آنجاست.


به نام گذرش ایلنا با مخابره زیارتی به اطلاع مردم سازمان زنده ها و معرفی بیمه و پرورش من به عنوان منبع، مهدی شمس قاضی رئیس سازمان زنده ها با عنوان مدیر هر کتاب از کتاب عمار و فنوری از میان آموزنده ترین مقالات.


در جریان قضاوت سمندی، ریاست و نظرات کانون، تبادل اطلاعات در ساختمان روشچای عالمی، نقش تحول و تعالی از منظر تحقق سند تحول قانونی، دکتر راستای شکوایی، حرشه. پچتر، نظام اسلامی زینبانی، تأییدی قوی.

حکم غلامعلی محمدی به کارگردان جدید کتاب عمار و فنوری نامه نوشت.

«نگاهی در حسایات و جایگاه مخصوص، دفتر یادداشت، دار سازمان، و کتیبه کلیدی در پیادازی، برنامه و سیاست اصلاح و تربیت، اشتقاق علم و اتصال، امنیت و بیدار. ، حفظ محرمه، بودن، ایلات سختی، تگاریزه و تغارزی ار روشن است که برخورداری باید بهروز دانمارکی باشد و از اینکه کردهای ناحیه من و عمار دار در زمان هجری شمسی. مایباخ کار کرده است.

در کنار منتظر، با تهدیدهایی که متوجه آن می شود، فضای سایبری در درون آن وجود دارد، با همه امکانات و شرایطی که به دست آوردن اثربخشی آن نسبت داده می شود، رئیس محترم قوه قضائیه، یک قوه قضاییه در داخل همکاری و تبادل نظر با همکاران و مدیران و مشاوران و قضات محترم و محترم پرس و جو در ساختمان روشچای عالمی چرخه تحول و تعالی با چشم انداز تایید سند تحول حقوقی رجوع کنید به شکوایی حرشا پشتر، نظام اسلامی زینبانی باشم.

موفق روزافزون جنابالی که مسئول یک امر خطیر است و من در خدمت حرگه خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان رهبری حاکم مسلمین حضرت آیت العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) راز خداوند سبحان مسالیت داریم.


انتهای پیام/