کارگردان کل آموز و پوروش آستان عیلام منصوب شید


کارگردان کل آموز و پوروش آستان عیلام منصوب شید

حکمی وابسته به زیراموز و پورشه، «علی درویشی» مدیر کل آموز و پورشه ایلام شاد است.


به قلم گازارش ایلنا، متن قضاوت یوسف نوری، شرح زیر است:


جناب آقایی علی درویشی


با عهد و آزمایش و پاکدامنی جناب علی درآموزش و پورشه که در آن لقب «مدیر همه آموزش ها و پورشه استان ایلام» از نام میچوید ابلاغ شد.


امید آست با کمک پیشگاه خداوند متعلی، مینویات پروی معظم رهبری «مدال عالی» و پیگیری سیاسثایی سرپرست مخاطبان محترم، این برنامه توسط وزارتخانه های آموژ و پورشه دولت سیدهم محدث و مؤید استان تأیید شد. در عین راستا، خاستگاه «محور عدالت»، «روحیه انقلابی»، «مردم دری»، «پاکدستی و فازدستی» و «قانون مداری» دولت مردمی، AST واجب را حمایت کرد.


در انتظار مایرود در نظر دشتن، یعنی لفاظی کودتای کامل، کل سیاست دگرگونی یافتن در آموز و پروش، در بنیادین آموز و پروش و قوانین و احکام آموزاچ و پورشه در پیگیری جدید که است. منشأ علاقه و علاقه او به آینده این طرف گازرش نمایش است.


افزایش منزلت و مرجیت فرهنگیان


شرکت نخبکان و معلمان فرهیخته آستان در تصمیم سازیهای آستان را بیاورید.


تقویت آموز شوری و پوروش استانبول و مشارکت اولیا و فرهنگیان در شورا.


نظارت و بهبود مستمر کار کرد آستان در نشانگرهای ارزچیابی سیستم آموزش و پورشه و استانداردهای آن معصومی شوری علی آموز و پروش.


سمندی هدایت تحصیلی با رویکرد پسوند متوازن درشاخا و رشتا تحصیلات عالی متناسب با انتساب بالادستی و آمیش سرزمین


سمندی و ساسمندی نیرو انسانی آموزش و پورشه جایی است که کمیت و کیفیت


تدوین و اجرای برنامه مطالعاتی با دیدگاه معرفتی، حروف، رودخانه ها، جغرافیا، آیات و نگاره ها، نازیها، شرایط منطقه و جغرافیای آستان.


ایتقای دانش و ماهاراتای دانش آموزان در دار میان ایشان


تنوع بخشی با منابع مالی با تاکید بر افزیش پذیرش هدایت اوقاف و امور خیریه و مشارکت موسسات شهداریها و سازمانها و دیگر.


روال اساسی و دقیق اساسنامه کاری ارائه شده توسط “مولدسازی درایهای آموزش و پورشه” به اطلاع ادارات کل آموزش و پورشه استانها برسد.


جوان قرایی، انتصاب دو دستیار در اداره هر یک و روسای ادارات نواحی و نواحی و اجاد ساز و کار شنسای و رشد دو مدیر آموزش و پورشه با هماهنگی به همراه اعضای شورایی، دو معاون و وزارتخانه


اولویت بخشی در مقطع ابتدایی در راستای بیمه و تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی نخبگان و کرمید است.


برنامه ریزه و پیادازی برنامه مدرسه (بوم)


توفیق روزافزون جناب علی، رادار انجم، وائف موحود از خداوند، تعالی، مسائل دارم.


Cheyenne مرد est; علی درویچی; سرپرست، اداره گلآموز و پورشه آستان ایلام، متولد ۱۳۵۳ کارگردان شهر ایلام و دارای دکتری زبان و ادبیات فارسی به عنوان دانشگاه حمدان بودا و دررزومه کاری و سوابکی همچون. کاردانی آموزش متوسطه کول آموزش و پورشه آستان ایلام، کاردانی پرروشی و سلامت آموز و پورشه شهرستان ایلام، کارشناس مسئول آموزش اینترمدیت آموزش و پورشه شهرستان ایلام، مدرس دانشگاه، دبر، دستیار و آدرس مدارس و ریاست های مختلف از تعریف دیدا میچود.انتهای پیام/