کارگروه ویژه ای برای اطمینان از جاده فقر تصمیم گیری کرده ایم.


کارگروه ویژه ای برای بررسی خط فقر تعیین کرده ایم.

ضیافت افطاری در دومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان {در خانه} کارمند همراه خود حضور علی رضا محجوب (دبیرکل خانه کارمند)، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان کانون کارگری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حمزه‌ای برگزار شد. (معاون بین الملل خانه کارمند ایران).


به گزارش خبرنگار خبرگزاری لبنان، دومین جشن آفتاب به رویداد تحریک کردن ماه مبارک رمضان در دومین روز اجتناب کرده اند این ماه {در خانه} کارمند همراه خود حضور علی رضا محجوب برگزار تبدیل می شود. (دبیرکل خانه کارمند)، حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حمزه (جمهوری اسلامی ایران).


صادقی: اجتناب کرده اند هرگونه تعرض به افزایش حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران جلوگیری می کنیم


در ابتدای این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان کانون کارگری) در سخنانی به ارائه دهندگان این اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن در امتحان شده فعالان جهان بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند اتحادیه حفاظت کنید حقوق بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان در حیاط جاده برای تعدیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حقوق.


وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ شمسی تحسین اجتناب کرده اند این اتحادیه بود کدام ممکن است امتحان شده مستمری برای کاهش سوراخ بین قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازنشستگان اجتناب کرده اند طریق تعدیل حقوق بازنشستگان بود کدام ممکن است موفقیت بزرگی {در این} زمینه بود. برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه تجاوز به حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بازنشستگان.


صادقی افزود: طبق قوانین آنچه به حقوق حداقل دستمزد اضافه تبدیل می شود باید شبیه به نسبت به دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شود. بین صندوق های نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق تامین اجتماعی تفاوتی قائل نمی شود.


وی اظهار داشت: هر بار کدام ممکن است به صندوق های تامین اجتماعی مراجعه می کنند، جایگاه مراجع در تفسیر مفاد قوانین تامین اجتماعی اصلاح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه تامین اجتماعی کدام ممکن است متشکل اجتناب کرده اند چندین صندوق است، تعمیم گرفت. {در این} زمینه ما جستجو در بازرسی قوانین هستیم.


این سرزنده صنفی مستمری بگیران به ماده ۹۶ قوانین تامین اجتماعی نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بر ایده ماده ۹۶ درمورد به طبقه متداولگروه شاهد عدم رعایت قوانین {در این} زمینه هستیم در حالی کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو شخصی حفاظت می کنند. اجتناب کرده اند قوانین.”


رئیس اتحادیه ایثارگران کانون کارگری تاکید کرد: معوقات ناشی اجتناب کرده اند تاخیر در اجرای تعدیل حقوق در سال قبلی باید همراه خود افزایش ۲۵ درصدی به مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه شود. مرغ را می توان به سبد بلعیدن مستمری بگیران بیمه اجتماعی بازگرداند.


صادقی در طولانی مدت اظهار داشت: اگر مسئولان به وظایف شخصی {به درستی} حرکت کنند، اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت اجتناب کرده اند انگشت گذشت نهاد حکومتی را برمی‌گردانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در احقاق حقوق مردمان کوتاهی کنند، چه در آخرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در دنیا متضرر خواهند شد. شهید سلیمانی ما همه وقت اجتناب کرده اند میز مذاکره آغاز می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره در جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان را ترجیح می دهیم با این حال اگر زمانی مسیر جنجال را انتخاب کنید و انتخاب کنید میز مذاکره به بن بست برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات برحق کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان به ناچار در جاده فریاد می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه را محدوده می کنند.


حمزه ای: اجتناب کرده اند دستاورد رفقایمان در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارمندان حفاظت می کنیم


علاوه بر این سخنانی توسط محمد حمزه (معاون امور بین الملل خانه کارمند) ایراد شد. وی همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند امتحان شده دوستان خانه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مجموعه های مرتبط برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارمندان در سال جاری تحسین می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای این دستاورد رفقای شخصی ایستادگی کنیم. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند اقدام مقامات برای لغو فارکس محبوب ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند این اقدام تضعیف افزایش حداقل دستمزد است.


محقوب: کارگروه ویژه ای برای اطمینان از جاده فقر تصمیم گیری کرده ایم


علی رضا محجوب (دبیرکل خانه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مجلس) فینال سخنران این مراسم بود. وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند عدم بازاریابی اجباری در خصوص ورزش های فشرده خانه کارمند در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله بحث بازنشستگان برای {اطلاع رسانی} به مردمان اجتناب کرده اند میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی این ورزش ها، اظهار داشت: اقدامی به ریاست شخص خاص کدام ممکن است منصوب شده بود به پایان رسید. ممکن است همراه خود اصرار


همراه خود تشکر حسن صادقی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سندیکای ایثارگران به صفحه بحث کارگری ادعا کرد: آقای صادقی گام به گام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشقت فراوان مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها زیادی را برای پیشبرد موضوع همسان سازی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کمیت جدول مستمری بگیران برگزار کردند. کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند او تشکر کنیم.


محجوب افزود: ما موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیفی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ما ۸۰ سال قدمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دارایی ها در بخش دارایی ها کار می کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به این گروه همراه خود این ثروت اندک حتی در تعدادی از وقت جدیدترین به نتایج مهمی انگشت کشف شد. ما توانستیم کارگروه تخصصی بازرسی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده فقر تشکیل دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت ای ۹ چندان در اطراف نتایج آن را {خواهید دید}.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور سابق مردمان تهران در مجلس در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه ماه مبارک رمضان ماه اشاره کردن مستضعفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان است، خاطرنشان کرد: ما اختصاص داده شده هستیم کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای پاسداری اجتناب کرده اند سفره فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان به کار بگیریم. چرا کدام ممکن است در سال های جدیدترین همراه خود افزایش نرخ فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف شدن پول سراسری، سفره فقرا کوچکتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سفره ثروتمندان اضافه شده است کدام ممکن است باید به جدول دستمزد، مستمری بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید … فقیر.


انتهای پیام/