کار با هم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در چارچوب احترام متقابل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آمادگی داریم به خاطر انتخاب گیری های شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اساسی در اقتصاد مشهور شخصی را ببخشیم.


تعامل دولت و مجلس در چارچوب احترام متقابل است و ما آمادگی داریم به خاطر تصمیم گیری های شجاعانه و اصلاحات اساسی در اقتصاد شهرت خود را ببخشیم.

رئیس جمهور کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود مجلس نمایندگان را اجتناب کرده اند انتخاب های بی نظیر مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: همین الان انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مناسب مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در همه امتیازات ملت حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تحمل تاثیر مخالفان قرار گیرد. نیازها.”


به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت الاسلام آقای ابراهیم رئیسی عصر همین الان (یکشنبه) در نشستی صمیمی همراه خود مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، همراه خود تبریک ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ابراز امیدواری کرد. وی شکسته نشده دوره ها مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس را منشأ برکات متنوع در تجهیزات اجرایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مجموعه موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه های مطرح شده {در این} دوره ها قطعاً برای ملت راهگشا است. برای شکسته نشده رفع مشکلات ملت، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس حیاتی است.


رئیس جمهور همراه خود ملاحظه به انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی قوای سه گانه مورد نیاز برای برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات ملت ذکر شد: مقامات همراه خود ورزش های شخصی وقف شخصی را برای رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات نماد داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه قبلی اقدامات خوبی {انجام شده} است. “


رئیسی امید آفرینی در محله را مهمترین انتخاب مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امید آفرینی همراه خود اقدام امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ترکیب همه ارکان نظام حکمرانی ملت اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس امکان پذیر است. منصفانه نیاز معین


رئیسی نیازمند کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مناسب همراه خود مجلس نمایندگان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مجلس نمایندگان استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو صدها به همه وزرا ضمانت داده ام کدام ممکن است کمتر از کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک را همراه خود مجلس دارند. اجتناب کرده اند نمایندگان.” در عین جاری مورد نیاز است نمایندگان احترام به الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای امور اجرایی نیز ملاحظه داشته باشند.


رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه نمایندگان عملکرد مهمی در ارتقای کار کردن وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روحیه وزرا دارند، افزود: اگر وزیری به خاطر برخی حرف ها روحیه شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد، آن وزیر {نمی تواند} کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت ممکن است کارساز باشد. کشوری است کدام ممکن است قلمرو در آن شکسته است.


رئیس ممکن است برای رهایی اجتناب کرده اند هر گونه مشکلی اجتناب کرده اند وزرا تقاضا هر دو دلیل خواستم، با این حال در عین جاری اذعان داشت: همه این کارها همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تضعیف، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز بساز منتقدان راضی هستند.


رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی تنظیم مفهوم، تنظیم در فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات نهادی را اجتناب کرده اند مولفه های رویکرد دگردیسی آفرین به حکومت از ما برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر وقف مقامات برای تحمیل تنظیم تاکید کرد. امروزه تنظیم رویکرد همراه خود اقدامات مقامات در بخش های مختلف همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تنظیم فرآیندها نیز در تمامی وزارتخانه ها تحریک کردن شده {است تا} زمینه دگردیسی دقیق فراهم شود.


رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مقامات همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت در جاری انجام اقدامات شجاعانه به طور قابل توجهی در بخش اصلاحات مالی است، ذکر شد: تصمیم گرفت هستیم اصلاحات ساختاری را در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی انجام دهیم. ما حاضریم بهای مشهور شخصی را بپردازیم.


رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مقامات هیچگاه به محیط نمی رود، ذکر شد: همین الان افراد اجتناب کرده اند {همه ما} پیش بینی دارند کدام ممکن است مشکلات ملت را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو کوچکترین حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن کدام ممکن است افراد را عصبانی تدریجی گناه نابخشودنی است.


رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در فارکس محبوب، صیانت اجتناب کرده اند معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهای از ما را انتخاب بی نظیر مقامات در اجرای اصلاحات مالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تصمیم گرفت هستیم شرایط صحیح را برای این صدور فارکس محبوب تحمیل کنید.» در بازارها، {در میان} فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن افراد، هیچ گونه تأثیر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای عقب کشیدن ندارد.


رئیسی در خصوص اجرای دستور ۴۴ قوانین اساسی ذکر شد: مقامات تصمیم گرفت به اجرای این دستور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت هستیم برخلاف قبلی اجرای دستور ۴۴ را طبق قوانین همراه خود قوت پیگیری کنیم. کمبودهای زیادی در اجرای آن موجود است.»


انتهای پیام/