کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان


کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان

سخنگوی مقامات ذکر شد: بر مقدمه مصوبه شورای مقامات ساعت کاری ادارات یک ساعت مانده به ماه مبارک رمضان به بالا می رسد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بهادری جهرمی ذکر شد: بر مقدمه مصوبه روز چهارشنبه هیئت مقامات همراه خود ملاحظه به تحریک کردن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که تحمیل شرایط بیشتر مورد استفاده قرار گیرد کارمندان اجتناب کرده اند جایگزین عبادت {در این} ماه. ساعت کاری تجهیزات های اجرایی یک ساعت در گذشته به بالا می رسد.»


وی افزود: به همین دلیل همراه خود ملاحظه به انتخاب ستاد کرونا مبنی بر بازگشت ساعت کاری به حالت روال، ساعت آغاز به کار تجهیزات های اجرایی طبق روال همان قدیمی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها یک ساعت اجتناب کرده اند بالا کار کسر تبدیل می شود. ساعت ها.”


انتهای پیام/