کاهش ۳۰ درصدی قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان حمل بار همراه خود سرزنده سازی کریدور شمال – جنوب


کاهش 30 درصدی هزینه و زمان حمل بار با فعال سازی کریدور شمال - جنوب

مدیرکل گروه رشد خرید و فروش برای تسریع در انعقاد قرارداد خرید و فروش آزاد همراه خود اوراسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام مذاکرات فشرده همراه خود وزیر اقتصاد اوراسیا در مسکو دیدار کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا بیمان بیک همراه خود خاص اینکه {در این} مونتاژ بر تسریع در مذاکرات تاکید شد، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به فشرده شدن مذاکرات حضوری، فهرست اشیا در اسرع وقت پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه های مشترک تشکیل شد. برای تسریع در بسته شدن شدن فهرست اشیا.”


وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه ۲ طرف اصرار داشتند کدام ممکن است خرید و فروش اوراسیا در گذشته اجتناب کرده اند بالا سال ۲۰۲۲ پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب کشورهای عضو برسد به همان اندازه بتوانیم FTA را امضا کنیم. {در این} میان کارگروه مشترکی بین اتحادیه اوراسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رشد خرید و فروش ایران به تصویر اجتناب کرده اند ایران تشکیل شد به همان اندازه مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های می خواست برای سرزنده سازی قابل توجه کریدور شمال-جنوب را فراهم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری را {در این} زمینه انجام دهد.


به مشاوره معاون وزیر اقتصاد، سرزنده شدن کریدور شمال-جنوب باعث کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان حمل کالا اجتناب کرده اند کشورهای اوراسیا به هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بستر فوق العاده خوبی برای ایران پیشنهادات. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند میلیاردها دلار درآمد ترانزیت.


انتهای پیام/