کسر یک درصد از حق مسکن بازنشستگان یعنی عضویت مرکزی / شرط عضویت ۴ ساله برای متقاضی بودن بی معنی است!


کسر یک درصد از حق مسکن بازنشستگان یعنی عضویت مرکزی / شرط عضویت 4 ساله برای متقاضی بودن بی معنی است!

جامعه بازنشستگان معتقد است که عضویت کارت عضویت است، اما گروهی از بازنشستگان می گویند: چون یک درصد از مالیات مسکن ما کسر می شود، عضو کانون هستیم و هیچ سازمانی نمی تواند دو حق عضویت بگیرد.


جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت کانون بازنشستگان برای کاندیداتوری در کانون گفت: کانون بازنشستگان معتقد است که مبنای درخواست عضویت ۴ – سال در یک کانون بازنشستگان گفت: مبنای این الزام اساسنامه ای است که تصویب شد مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.


آنها با چنین شرطی مخالف هستند و می گویند: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبلغ یک درصد از حق مسکن مستمری بگیران به عنوان حق عضویت در موسسات بازنشستگی از مستمری بگیران خارج می شود.


بازنشستگان می گویند: زمانی که بازنشستگان یک درصد حق عضویت می پردازند، عضویت در کانون هستند و شرط نامزد شدن در کانون ۴ سال بی معنی است.


با توجه به آنها؛ در انتخابات دور جدید کانون برخی از کاندیداها به همین دلیل رد شدند و کانون اساسنامه آن را مبنای این عدم پذیرش دانست. در واقع مرکز همان درصد را به عنوان حق عضویت قبول نمی کند.


این بازنشستگان می گویند: اگر کسر یک درصد از مالیات مسکن ملاک عضویت در باشگاه نیست چرا آن را می گیرند؟


با توجه به حرفه اش؛ وزارت کار می گوید کاهش یک درصدی کمک هزینه مسکن حذف شود و برای این کار باید جلسه جداگانه ای تشکیل شود.


بازنشستگان می گویند: تکلیف این موضوع باید مشخص شود; اگر ملاک دستوری باشد که حکم حذف یک درصد را داده است، باید متولی آن مشخص شود. اگر اسپانسر وزارت کار باشد که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هم هست این یک درصد قابل کسر نیست. باشگاه باید این را به عنوان حق عضویت بپذیرد.


این بازنشستگان می گویند: اگر این یک درصد را به عنوان حق عضویت قبول نکنند، واقعا به بازنشستگان خط شکایت به دادگاه می دهند و این رفتار ناعادلانه است.


بازنشستگان می گویند: قانونگذار به ادارات کل و وزارت کار اختیار داده و گفته است که اگر در دستورالعمل ها بلاتکلیفی وجود داشته باشد باید نظر قطعی وزارت تعاون لحاظ شود. بنابراین این راهنما به دقت به مسائل پرداخته است.


می گویند: اگر اینطور باشد نیازی به برگزاری مجمع جداگانه برای حذف قانون حذف یک درصدی مسکن نیست و وزارت کار می تواند دستور دهد.


به گفته این پزشکان؛ اگر همان طور که گفته شد یک درصد به عنوان حق عضویت خارج شود، این حق عضویت از ابتدای بازنشستگی خارج می شود، جامعه باید از ابتدا عضویت بازنشستگان را بپذیرد.


جامعه بازنشستگان معتقد است که وضعیت عضویت در جامعه کارت عضویت است، اما کسانی که بازنشسته می شوند می گویند: چون یک درصد هزینه مسکن ما صادر می شود، عضو کانون هستیم و هیچ ارگانی نمی تواند دو حق عضویت بگیرد.


بازنشستگان در پایان می گویند: اگرچه مبلغ کسر شده مبلغ هنگفتی نیست، اما طبق توافق صورت گرفته این مبلغ به منظور حق عضویت در کانون برداشت می شود و تا زمانی که همه بازنشستگان به این موضوع ادامه می دهیم. و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می توانند در حوزه های تامین اجتماعی فعال باشند


انتهای پیام/