کل چهره خرید و فروش در سراسر جهان در شرف اصلاح است


کل چهره تجارت بین المللی در شرف تغییر است


آقای خزاعی دبیرکل کمیته ایرانیان اتاق بازرگانی در سراسر جهان افتتاح اولین فاصله آموزشی آموزشی ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین همراه خود همکاری دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بلاک چین ایران را کاری ارزشمند دانست.


به گزارش خبرنگار مالی ایلنا، خزایی اظهار داشت: این مراسم حول محور موضوعی می چرخد ​​کدام ممکن است کل چهره خرید و فروش بین الملل را اصلاح می دهد.


وی یکپارچه داد: ارزهای رمزنگاری شده بر ایده ها موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت تاثیر خواهند گذاشت.


وی مهمترین مشخصه نمادهای ارزی را {اطلاع رسانی} آنها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مقدمه مبادلات اصلاح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا متحول تبدیل می شود.


الخزاعی اظهار داشت: «اقتصاد در سراسر جهان به طرز چشمگیری در جاری اصلاح است.


به گزارش ایلنا، {در این} مراسم یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره بنیاد اطلاعات زنجیره بلوک سبحان، رئیس وسط آموزش های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت دانشکده پیام آفتاب، رئیس خانه بلاک چین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای کد پول خارجی {در این} مراسم حضور داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته بلاک چین سندیکای کامپیوتر ای … دارد.انتهای پیام/