کمپین مشکا به مرکزی ایستگاه راههان کیف / لغو حرم سئود هاوایی / پشتیبانی رسمی پاییز ماه خرسون


کمپین مشکا به مرکزی ایستگاه راههان کیف / لغو حرم سئود هاوایی / پشتیبانی رسمی پاییز ماه خرسون

دکتر رز هاشم درگیریهای اوکراین و روسیه منابع خبری لشکرکشی روس مشکی با موضوع محوری راهان چگونه خبر دادند.


– اوکراین یک فاز رسمی دارد، پاییز ماه خرسون با میانجیگری روس ها، روس ها، در حمایت از کردها.


-سخنگوی و وزارتخانه های دفاع ایالات متحده آمریکا مانع بالستیک آزمایش مشخایی بین کراچی و خور داد.


– نیروهای مسلح، پرچم سیاه کرد، مانند چهار فروند جنجنده راس، حرم هاوایی که کوشور را وتو کرندند.


– منابع خبری لشکرکشی روسی مشکی ها با ارزیابی محوری راهان خبر دندند از کجا آمده است.انتهای پیام/