کمک رسانی به مجروحان افغان توسط مرزبانان تایباد


امداد رسانی به مجروحان افغان توسط مرزبانان تایباد

فرمانده هنگ مرزی التایباد اجتناب کرده اند مداوا شدن مجروحان حادثه افغانستان در روز بدون کار خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا اجتناب کرده اند مشهد، سرهنگ محمد شراق فرمانده هنگ مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی سطح عالی در تشریح این خبر ذکر شد: مرزبانان تیباد در راستای کمک به هموطنان شخصی به طور قابل توجهی در مرز همراه خود افغانستان اقدام به حاضر شرکت ها کردند. کمک به چند نفر در یک واحد حادثه تروریستی در افغانستان مجروح شد.


وی افزود: در پی بروز حادثه تروریستی در افغانستان کدام ممکن است در نتیجه مجروح شدن سه شهروند افغانستانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه این حادثه در روز بدون کار رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها در جاری پیگیری هستند در گرد و غبار جمهوری اسلامی ایران برای مداوا اقدام کردند. همراه خود بسته شدن آن، مرزبانی جمهوری اسلامی ایران همراه خود افسران شخصی ورود آنها را فراهم تدریجی.


سرهنگ شرق همراه خود ردیابی به بسته نشدن مرزبانی یکپارچه داد: همراه خود کمک مرزبانی مجروحان همراه خود ۳ تجهیزات آمبولانس اجتناب کرده اند سطح صفر در مرز دوغارون برای مداوا به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان تیباد منتقل شدند.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده هنگ مرزی تیباد در نهایت ذکر شد: این مقدماتی مرحله ای نیست کدام ممکن است مرزبانان به خاطر حسن همجواری این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت انسان دلپذیر به مجروحان هر دو مبتلایان در افغانستان شرکت ها حاضر می کنند. مرزبانان در افغانستان بافت می کنند. جمهوری اسلامی ایران در هر بار کدام ممکن است همکاری اجباری باشد طبق قوانین.


انتهای پیام/