کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است


کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

در ۲۴ ساعت گذشته شاخص هوای پایتخت ۸۱ بود و در محدوده قابل قبولی قرار داشت و هم اکنون نیز در حد قابل قبولی باقی است.


به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم اکنون ۸۹ است، یعنی در محدوده قابل قبولی قرار دارد.


شاخص آلودگی هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۸۹ بوده و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبولی قرار دارد.

انتهای پیام/