گزینه ها عضویت فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد بی طرفانه است


تصمیمات عضویت فنلاند و سوئد مستقل است

رئیس کمیته ارتش ناتو انتخاب با اشاره به عضویت فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد {در این} ناتو را حق حاکمیت ۲ ملت عنوان کرد.


رویترز روز سه شنبه به نقل اجتناب کرده اند دریاسالار راب ادراک، رئیس کمیته ارتش ناتو ذکر شد: «این حق حاکمیتی کشورهایی مشابه سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند است کدام ممکن است انتخاب بگیرند به ناتو بپیوندند هر دو ۹».


او به خبرنگاران در سئول ذکر شد: «ناتو هیچ کشوری را برای اتصال به این ائتلاف تحمل فشار قرار نداده است. هیچ کشوری مجبور به تامین سلاح به اوکراین نشده است.


پیش اجتناب کرده اند این رسانه ها گزارش داده بودند کدام ممکن است فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد بالقوه است تابستان امسال به ناتو بپیوندند.


سخنگوی کرملین در پاسخ ذکر شد کدام ممکن است چنین اقدامی به نفع صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در اروپا نیست.انتهای پیام/