گسترش اشعار ولی سروش اصفهانی


گسترش اشعار ولی سروش اصفهانی

حوزه چرم مجموعه ای از اشعار شیعه شیکوه با عنوان اشعار ولایتی سروش اصفهانی با مقدمه گزینیش و شرح ابیات مریم مرادی روانه باز توسط انتشارات شاد منتشر شده است.


میرزا محمدعلی به قلم گازارش ایلنا ملقب به خان و شمس الشعراء است و سروش فرزند قنبرعلی اصفهانی سودی شاعر شعر او سرای سده ۱۳ ق.م استخراج کرده است. اصفهان، تالیف دنیای آمد. سروش در جوانی از زدگاه از اصفهان رفت و چند سالی در سییت حمایت سید بیدآبادی (م ۱۲۴۰ ق. م) مجتهد و معلم نامی که نقش زست، اندکی خواندن و نوشتن آمخت را بر عهده دارد. اسپیس درگ و ولیعهد ناصرالدین شاه در تبریز که با آن شاهزاده ره یافیت و با سرودون قصایدی در مدح یا شهرت راسید خدمت کردم. همان گونه که ناصرالدین شاه در تهران نشست، ملک الشعری دربار و سایه انداخت.


جلوه های عبارات سروش و اذ: شمس المناقب در مداح و مناقب پیامبر (علیه السلام) و خندان نبوت، مثنوی روضه الانوار در ذکر وقیعی کربلا، دیوانی با نعم زینه المدائه و اشعار، فتح نامه و ننامه. و Nanamhaihai و Nanamhaiha. دیوان کامل یا نخستین بار در سال ۱۳۳۹-۱۳۴۰ م. با مقدم جلال همایی و علاقه محمد جعفر محجوب دار دو شلاق چاپ رسید.


مجموعه به کوش مریم مرادی شرح و تحلیل شدت، قصایدی استیکا در شمس المناقب سروش، مدح حضرت رسول (ص) و اهل بیت تطهیر روایت است. این یک تفسیر و روایت ادبی است و شدت ابیات را بیان می کند و در توضیح آیات علاوه بر روشن شدن نظرات آنها سعی می کند توضیح دهد که این خاستگاه دینی است که شاعر نیز شنسی به آن می اندیشد و دیگر دیر شده است. در نتیجه به دست آمده، حکی، شخصیت برجسته ای است متفکر دینی، شاعر مجازی، معصوم، به ویژه حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) و امام زمان علیه السلام. از آفرینش، ارائه او به شدت توصیه می شود. افعال و صفاتی مانند سروش وصف اهل بیت علیهم السلام مایکیند دکتر پناه بخش مطره میچود: الف) افعال و صفات مخصوص خداوند متعال و به اذن خداوند کامل است. انسان، نعمتی که در آن میابد را زیر پا گذاشت; ب) خوشکری و کرویجا حی که ملک نزدیک به عهد الهی دار آن آست. ج) شرح تصاویر و مطالب درباره اهل بیت علیهم السلام به عنوان روایتی از کلام شاعر و شاعر متصل. د) تفسیر این آیات و اشارات قرآنی که اهل بیت علیهم السلام به آن متصل هستند. هـ) فضیلت انسانی اهل بیت علیهم السلام منند شجاعت و عدالت و سخاوت و امثال آن است.


دارآیین غازیده، اشعار زائر من سروش به عنوان دیوان یا به تصحیح محمدجعفر محجوب قاضینش رسیده است. سروش در مجموع یک شعر از کاوش های من، درد که از عین میان، شعری با مدرک اینک آرزوش مدی ندشت، و صرفاً عنوانی که امیرالمؤمنین علیه السلام در آن تخصص دارد. می گوید، به عنوان جایی که مجموعه ای از حذف shad است. کجاست کتابی با عنوان «اشعار ولییی سروش اصفهانی» کارگردان ۳۰۵ صفحه نگارش، یافت ست و حوزه، تأثیر موشکافی شعر شیعی، محاسبه شده میچود به عنوان انتشارات نستان با همکاری، مؤسسه ادب، و یک روحانی شیعه وجود دارد.


انتهای پیام/