گفتوگوی، پوتین و مکرون، داربارا درگیریها در اوکراین


گفتوگوی، پوتین و مکرون، داربارا درگیریها در اوکراین

سران جمهوری خواه روسیه و فرانسه، مکالمات تلفنی مشابه و تحولات دیگر به درگیریهای مسکو و کی یف رایزنی کاراندند مرتبط است.


توسط گازارش ایلنا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و امانوئل مکرون، همتای فرانسوا، و سایر تغییرات مرتبط با دارگیری های مسکو و کیف رایزنی کوراند.


پوتین در تلفن گاوتوگوی است، رسانه های کردی هدف روسیه هستند، زیرا رژیم به طور نامنظم و در کنار اقلیم کردستان به اوکراین حمله می کند، هدف موفق خواهان بود کجاست.


رئیس جمهور روسیه همچانین گفت که با با سوخرانانی رز گدازه ماکرون که در جریان آن، پوتین را به تنهای، آغاز چینگ خانه بود مقام، مخالف AST.
انتهای پیام/