گفتگوی تلفنی محمود عباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر


گفتگوی تلفنی محمود عباس و امیر قطر

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر در تصمیم تلفنی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها وحشیانه اشغالگران اسرائیلی علیه فلسطینیان در سرزمین های اشغالی گفتگو کردند.


محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماسی تلفنی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها وحشیانه اشغالگران اسرائیلی علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی گفتگو کردند.


امیر قطر همراه خود ردیابی به خطرات فشار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد‌های جاری در سرزمین‌های اشغالی، بر آمادگی کشورش برای حاضر هرگونه کمک به فلسطینی‌ها تاکید کرد.


محمود عباس علاوه بر این همراه خود تشکر اجتناب کرده اند تلاش امیر قطر به موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر خطرات تحولات جاری در سرزمین های اشغالی، اظهار داشت: یکپارچه این مثال، رهبران فلسطین را مجبور به برگزاری کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری های مهم می تدریجی.


بر ایده این گزارش، اسماعیل هنیه رئیس محل کار سیاسی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر روز پنجشنبه در تماسی تلفنی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات در سرزمین های اشغالی گفتگو کردند.
انتهای پیام/