گفتگوی رئیس جمهور مصر و رئیس شورای رئیس جمهور یمن درباره ایران


گفتگوی رئیس جمهور مصر و رئیس شورای رئیس جمهور یمن درباره ایران

ایران مورد توجه رهبر شورای رئیس جمهور یمن و رئیس جمهور مصر بود.


به گزارش ایلنا، ساختمان العربیه، رشاد محمد العلیمی، رهبر شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، ایران را مورد توجه قرار دادند.


در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، دو طرف بر برخی ادعاها درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران تاکید کردند و گفتند که “امنیت کشتیرانی و تهدیدهای فزاینده ایران” در مرکز مذاکرات قرار دارد.


رشاد محمد العلیمی که با رئیس جمهور مصر درباره ایران صحبت کرده است، بار دیگر بر توافق خود با وی در مورد تلاش های مشترک برای تضمین آزادی دریانوردی و کشتیرانی در دریای سرخ تاکید کرد.
انتهای پیام/