یکشنبه بلند مدت پوشش‌های عمومی فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس تدوین می‌شود


یکشنبه آینده سیاست‌های کلی فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس تدوین می‌شود

معاون رئیس فراکسیون نیروهای مردم انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:یکشنبه بلند مدت طی هیئت رئیسه فراکسیون پیش اجتناب کرده اند تحریک کردن مونتاژ علنی تشکیل مونتاژ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص پوشش های عمومی فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس انتخاب گیری می تدریجی.


سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: روش ورود فراکسیون به انتخابات اجلاسه سوم مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه راه اندازی شد کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه یکی اجتناب کرده اند اصل کارهای مونتاژ هفته بلند مدت {خواهد بود}.


وی افزود:شبیه سنوات در گذشته کاندیداهای هیئت رئیسه ابتدا در مجمع نهایی فراکسیون راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها رای گیری احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروجی این مونتاژ در صحن مجلس حمایت احتمالاً وجود خواهد داشت،علاوه بر این در خصوص دوره ها هفتگی مجمع نهایی نیز انتخاب گیری خواهیم کرد به همان اندازه موضوعات بی نظیر مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را بتوانیم {در این} دوره ها تجزیه و تحلیل کنیم.


میرتاج‌الدینی اظهار کرد:تصریح کرد:امتحان شده بر این {خواهد بود} به نحوی این سیستم ریزی  کنیم  کدام ممکن است اجتناب کرده اند حدود عالی هفته در گذشته اجتناب کرده اند انتخابات در صحن مجلس کاندیداهای هیئت رئیسه راه اندازی شد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ دیروز اجتناب کرده اند رای گیری در مونتاژ علنی نیز فراکسیون رای استمزاجی شخصی را گفتن تدریجی.


انتهای پیام/