۱۶۳ تبعیدی آزاد شده از زندان رجایی شهر به آغوش خانواده بازگشتند


۱۶۳ تبعیدی آزاد شده از زندان رجایی شهر به آغوش خانواده بازگشتند

واحد عملکرد قضات زندان رجایی شهر در راستای اجرای سیاست های قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان با رویکرد محرومیت زدایی از ابتدای سال جاری با پیگیری و رفع مشکلات حقوقی مددجویان ۱۶۳ تن از آنان را آزاد کرده است.


به گزارش ایلنا، رئیس زندان رجایی شهر گفت: کارشناسان اعدام با هدف تعیین سیاست های قاضی برای کاهش جرائم کیفری و آزادی آنان توانسته اند اقدامات قانونی موثر و صیانت از حقوق شهروندی را انجام دهند. زندان و همچنین رفع مشکلات معیشتی خانواده مددجویان.»


عزیزی افزود: پیگیری های مستمر شعبه ارتباطات برای اجرای احکام حبس از سوی مراجع قضایی در خصوص تعیین تکلیف این مددجویان منجر به تعیین تکلیف آنها شده است.


وی در خصوص مزایای حضور و دیدار مسئولان در بین مددجویان، شناسایی زندانیان بدهکار و پیگیری پرونده قضایی در جهت رضایت شکات از طریق پرداخت بدهی اظهار کرد.


مدیر زندان رجایی شهر گفت: تعامل با مراجع قضایی و حضور منظم قضات در زندان ها و دیدار با فرستادگان از دیگر راهکارهای اساسی برای کاهش عمدی مجرمان است.


از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۳ زندانی در زندان رجایی شهر با استفاده از ظرفیت های قانونی شامل وثیقه، مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی شاکی، ختم زندان، آزادی مشروط، وثیقه و آزادی به آغوش خانواده بازگشته اند.


انتهای پیام/