۱۳ فروردین سالروز تولد جمهوری اسلامی ایران است


13 فروردین سالروز تولد جمهوری اسلامی ایران است

رئیس دیوان برتر ملت در پیامی فرارسیدن دوازدهم فروردین را به ملت ایران تبریک ذکر شد: دوازدهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه سالروز میلاد جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوم الله است.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی پیام حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم به رئوس مطالب زیر است:


به تماس گرفتن خدا


۲۲ فروردین سالروز تولد جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز خداست.


بهترین حاضر دموکراسی گذشته تاریخی ملت غول پیکر ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز شخصی بر آرمان های اسلامی ملت حکومت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سلطه طلبی دشمنان را عصبانی کردند.


ملت ایران نهاد مورد رضایت خداوند متعال را ساختمان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور کم نظیر شخصی در بخش های مختلف در کل چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سال قبلی به ملت امکانات بخشیدند.


در زمان حال غول پیکر را به ملت قهرمان ایران تبریک می گوییم.


انتهای پیام/