به طور طبیعی کلسیم در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد. این چه ربطی به چیز خاصی مانند رژیم غذایی (به عنوان مثال دی اکسید کربن) دارد؟ : تغذیه

در جستجوی عمدی برای این پاسخ ، به نظر نمی رسد که کلسیم طبیعی موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا کلسیم سیترات …