۲۵ ساختمان غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد


25 ساختمان غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد

رئیس جهاد کشاورزی تاکستان از تخریب و تخریب ۲۵ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.


به گزارش ایلنا، حشمت رحمانی با اشاره به تخریب یک بنای غیرمجاز در زمین کشاورزی، گفت: منطقه و نیروی انتظامی.


سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان ادامه داد: با تخریب این تعداد بنای غیرمجاز، پنج هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به حالت سابق بازگشت.


وی گفت: ساختمان های تخریب شده در استان ضیاء آباد و شهرستان فارسجین واقع شده است.انتهای پیام/