۳ دانشگاه در کرمانشاه فردا تعطیل است


3 مدرسه در کرمانشاه فردا تعطیل است

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری کرمانشاه ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شکسته نشده آلودگی هوا در استان، بر ایده انتخاب کارگروه اورژانس آلودگی هوا، مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی شهرستان های قصرشیرین، گیلان غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپلزاب تعطیل است. فردا (شنبه) بامداد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، امیر ظهرابی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران افزود: {در این} اطلاعیه پیشنهاد تبدیل می شود مبتلایان تحت تأثیر بیماری های ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان حتی الامکان اجتناب کرده اند خانه خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در بیرون را کاهش دهند. “


مدیرکل مدیریت فاجعه استان کرمانشاه تاکید کرد: سایر اشخاص حقیقی نیز اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های خارج اجتناب کرده اند منزل خودداری کنند.


استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر گروه همراه خود ۱۴ شهر، ۳۵ شهر، ۲۵۹۵ روستا، بیش اجتناب کرده اند ۳۳۰ هزار داده ها آموز، ۲۶ هزار معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار دانشگاه دارد.


انتهای پیام/