۵۰۳ نفر اجتناب کرده اند تحریک کردن حمله روسیه به خارکف کشته شدند


503 نفر از آغاز حمله روسیه به خارکف کشته شده اند

فرماندار خارکف اجتناب کرده اند کشته شدن ۵۰۳ نفر {در این} جهان اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم روسیه در ۲۴ فوریه خبر داده بود.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرماندار خارکف اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم روسیه در ۲۴ فوریه تاکنون ۵۰۳ کشته {در این} جهان گزارش کرده است.


وی افزود کدام ممکن است ۲۴ تن اجتناب کرده اند قربانیان کودک هستند.


این مقام بومی علاوه بر این اظهار داشت: تنها در ۲۴ ساعت قبلی ۳۴ حمله در خارکف رخ داده است کدام ممکن است در آن عالی نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند.


تعدادی از روز پیش نمایندگی تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای ماکسار گفتن کرد کدام ممکن است بروزترین tp-date عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای حرکت ستون عظیم زرهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپخانه ای {به سمت} شهر خارکف را نماد می دهد.


این ستون زرهی اجتناب کرده اند شرق خارکف {به سمت} شهر در حرکت است.


اندازه این ستون ۱۲ کیلومتر بود.انتهای پیام/