۶۲ سهم ایرانیان به نوروز بازدید کردند


    62 درصد ایرانیان به نوروز سفر کردند

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت اظهار داشت: استان تهران همراه خود ۵.۵ میلیون تردد شاهد بیشترین تردد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ سهم ایرانیان در قالب نوروزی تردد کردند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری لبنان، سردار کمال هادین فر، رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت در نشست خبری صبح در امروز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، اظهار داشت: نوروز ۱۴۰۱ منصفانه وضعیت خاص در ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های ناشی اجتناب کرده اند کرونا اعمال شد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۸۵ سهم اجتناب کرده اند افراد واکسینه شدند، ما به مدت ۲ سال همراه خود وضعیتی مشخص اجتناب کرده اند شیوع کرونا مواجه شدیم. شرایط بازدید فراتر اجتناب کرده اند پیش بینی ما بود.


وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند رئیس جمهور تشکر می کنم از شورای برتر بازدید کنندگان پس اجتناب کرده اند ۸ سال همراه خود حضور رئیس جمهور تشکیل مونتاژ داد، علاوه بر این در سفر عید اجتناب کرده اند مجتمع راهفر بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ ای برگزار کردند کدام ممکن است امیدواریم مونتاژ شورای برتر بازدید کنندگان برگزار شود. شورا» هر ۲ ماه یکبار {خواهد بود}. همراه خود حضور رئیس جمهور هر دو معاون اول وی.


رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت اظهار داشت: همراه خود وجود افزایش سفرها، در سفر عید شرایط خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۹۵ سهم رانندگان شناخته شده به عنوان رانندگان قانونمند در قالب نوروزی نمایندگی کردند.


سردار هادین فر همراه خود ردیابی به گزارش هایی مبنی بر تحرکات پلیس در ایام نوروز اظهار داشت: بحث جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات فوق العاده حیاتی است. بر مقدمه فرمان مقام معظم مدیریت، تجهیزات ها باید ناجا را برای کاهش حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث رانندگی یاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها نیز به مسئولیت شخصی حرکت کنند.


وی یکپارچه داد: پلیس راهور بیش اجتناب کرده اند ۶۸ میلیون خدمت در بخش تردد، شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص خودرو برای افراد حاضر کرده است. بیش اجتناب کرده اند ۵۸ سهم اجتناب کرده اند شرکت ها اجرای قوانین همراه خود پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی مرتبط هستند.


وی یکپارچه داد: در کمیته توافق مقرر شد قالب نوروزی همراه خود همکاری سایر طرف ها توسط بیش اجتناب کرده اند ۷۶ هزار نفر همراه خود ۲۶ هزار خودرو سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی، ۷ هزار پایگاه ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ پهپاد اجرا شود.


سردار هادین فر خاطرنشان کرد: در مجموع بیش اجتناب کرده اند ۸۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۵ هزار تردد بین استانی به گزارش رسید. معمولی تردد روزانه بین استانداری ها بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۵ هزار تردد بوده کدام ممکن است بیشترین تردد درمورد به پنجم فروردین ماه همراه خود ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ هزار تردد {بوده است}. تردد بین شهری نسبت به ۱۴۰۰ ۵۰ سهم، نسبت به سال ۹۹ ۲۴۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال ۹۸ ۲۰ سهم افزایش داشتیم.


رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت اظهار داشت: استان تهران همراه خود ۵.۵ میلیون تردد، پرترددترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ سهم ایرانیان در قالب نوروزی تردد کردند، پس اجتناب کرده اند آن البرز، وسط، قم، قزوین، اصفهان، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان پرجمعیت ترین استان ها بودند.


مداوم…


انتهای پیام/