۷۶۵ نفر ماریوپل را انصراف کردند


765 نفر ماریوپل را ترک کردند

افسران اوکراینی می گویند ۷۶۵ نفر اجتناب کرده اند شهر خرس محاصره ماریوپل خطرناک کرده اند.


خبرگزاری فرانسه به نقل اجتناب کرده اند افسران اوکراینی گفتن کرد کدام ممکن است ۷۶۵ نفر اجتناب کرده اند شهر محاصره شده ماریوپل خطرناک کرده اند.


کمیته در سراسر جهان صلیب سرخ روز شنبه گفتن کرد کدام ممکن است برای تخلیه شهر خرس محاصره کنار هم قرار دادن تبدیل می شود.


ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین همچنان مورد مناقشه ۲ طرف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت انسانی فاجعه بار است.


پیش اجتناب کرده اند این ایرینا ورچوک معاون نخست وزیر اوکراین گفتن کرده بود کدام ممکن است ۱۴۳۱ نفر اجتناب کرده اند بردیانسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیتوپل همراه خود وسایل خصوصی شخصی به زاپوریژیا بازدید کرده اند. ۷۷۱ نفر اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند ماریوپل آمدند.


وی افزود کدام ممکن است ۴۲ اتوبوس اجتناب کرده اند بردیانسک حامل ساکنان ماریوپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ اتوبوس {به سمت} زاپوریژیا در مجموع ۲۵۰۰ نفر در عصر جمعه در حرکت بودند.


خبرگزاری فرانسه دیشب گزارش داد کدام ممکن است حدود ۳۰ اتوبوس حامل ساکنان اوکراینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ماریوپل خطرناک کرده اند به زاپوریژیا رسیده اند. سپس این اشخاص حقیقی همراه خود اتوبوس به قلمرو خرس مدیریت اوکراین منتقل شدند.
انتهای پیام/