۹۲.۸۹ نسبت اطلاعات آموزان دز اول واکسن کرونا را اکتسابی کردند


92.89 درصد دانش آموزان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران اظهار داشت: ۹۲.۸۹ نسبت اطلاعات آموزان ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ساله دز اول واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳.۷۰ نسبت دز دوم واکسن را اکتسابی کرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی دهقان عصر در امروز در مونتاژ شورای اجرایی مازندران کدام ممکن است در استانداری این استان برگزار شد، اظهار داشت: وزارت آموزش‌وپرورش پس اجتناب کرده اند توسعه واکسیناسیون کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کسب مجوز اجتناب کرده اند ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مدارس همراه خود محافظت سلامت اطلاعات آموزان را در انتخاب قرار داد.


وی به بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند نیمه فروردین امسال به‌صورت حضوری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۹۹.۸۹ نسبت اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان کلاس سنی ۱۲ به همان اندازه ۱۸ سال دز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳.۷۰ نسبت دز دوم واکسن کرونا اکتسابی کردند.


معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران همراه خود ادعا اینکه ۲۷.۹۷ نسبت اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان کلاس سنی ۵ – ۱۲ سال واکس اکتسابی کردند، افزود: بیش اجتناب کرده اند ۹۹ نسبت اجتناب کرده اند فرهنگیان واکسینه شدند.


وی اظهار داشت: در جاری حاضر ۹۳.۲۱ نسبت اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان فاصله ابتدایی به‌صورت حضوری در دانشگاه حضور یافتند، شمار اطلاعات آموزان حضوری متوسطه را ۹۳.۸۳ نسبت ادعا کرد.


دهقان افزود: حضور در دانشگاه برای اطلاعات آموزان تحت فشار است بجز اطلاعات‌آموزی اجتناب کرده اند بیماری زمینه‌ای برخوردار باشد کدام ممکن است می‌تواند در بستر فضای شاد آموزش ببیند.


معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران بابیان اینکه تاکنون ۱۱۰۰ مورد بازدید اجتناب کرده اند مدارس در سرتاسر استان صورت گرفته است، اظهار داشت: هیچ‌گونه اشکال هر دو اپیدمی در مدارس گزارش نشده است.


 


 


 


 


 


انتهای پیام/